Orman ve Su işleri Bakanlığı Mersin Şube Müdürlüğü


Orman ve Su işleri Bakanlığı Mersin Şube Müdürlüğü hakkında detaylı bilginin yer aldığı sayfadır. Şube müdürlüğü iletişim ve adres bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Orman ve Su işleri Bakanlığı Mersin Şube Müdürlüğü

Adres: Yeni Mah. 33191. Sok. No:31 Mezitli / MERSİN / TÜRKİYE
Telefon: 0324 357 08 20
Fax: 0324 357 08 23
Web: http://mersin.ormansu.gov.tr
Harita&Navigasyon: Orman ve Su işleri Bakanlığı Mersin Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

Ahmet ÇÖRTÜK

Ahmet ÇÖRTÜK

Şube Müdürlüğümüzün Görevleri

 • Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, Orman içi Su Ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin planlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilan sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
 • İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
 • Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,
 • Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini planlamak, uygulamak,
 • Etüt,envanterve planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek,
 • Korunan alanlarla ilgili, izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
 • Personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Görevleri ile ilgili olarak kamu, kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

MERSİN ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
645 sayılı Orman ve Su işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 04/07/2011 tarih ve 27984(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili kararname gereğince Bakanlık Makamının 18/10/2011 tarih ve 224 sayılı Olurları ile Taşra teşkilatı kuruluş ve görevleri çalışma usul ve esasları doğrultusunda Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlükleri kurulmuştur.

Şube Müdürlüğümüz Adana 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü adı altında faaliyet göstermektedir.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA)
Sorumlu olduğu şehirler: ADANA, HATAY, KAYSERİ, MERSİN, NİĞDE, OSMANİYE
Telefon1: 0322 325 07 07
Telefon2: 0322 325 07 63

VII. BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ