‘meclis’ Kelimesi ile ilgili içerikler

1 Item

CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN hayvan hakları ihlallerinin araştırılması için meclise önerge sundu.

by Nazım Hikmet Öztürk

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA Ülkemizde yaşanan hayvan hakları ihlalleri ve hayvanlara uygulanan şiddet ve işkence vakalarının araştırılarak gerekli caydırıcı ve önleyici tedbirler ile çözüm yollarının araştırılabilmesi için TBMM içtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri ve Anayasa’nın 98. maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. Didem ENGİN CHP İstanbul Milletvekili GEREKÇE 24 Haziran 2004 tarihinde […]